Mitt bildmässiga navelskåderi. Ett försök att lära av mina egna bilder. All konstruktiv, saklig kritik emottages tacksamt.

fredag 29 maj 2009

Bilder förändrar världen

En dag ska jag också ta en bild som kan sätta tårar i ögonen på precis vem som helst.

Det är vidrigt att så mycket av de allra viktigaste händelserna i världen alltid varit död och förstörelse.

Detta är visserligen ur ett amerikanskt perspektiv, men man kan ändå, om man vill, notera att tortyren på sista bilden utförs med utrustning tillverkad i Sverige.

http://photosthatchangedtheworld.com/

Inga kommentarer: