Mitt bildmässiga navelskåderi. Ett försök att lära av mina egna bilder. All konstruktiv, saklig kritik emottages tacksamt.

lördag 9 juli 2016

Regnsession

Och vi avbryter vårt ordinarie program för en kort spontansession i regnet.