Mitt bildmässiga navelskåderi. Ett försök att lära av mina egna bilder. All konstruktiv, saklig kritik emottages tacksamt.

lördag 30 mars 2013

kvasipolitiskt trams

Min son, Kim Jong Un, tittar på saker.

Inga kommentarer: