Mitt bildmässiga navelskåderi. Ett försök att lära av mina egna bilder. All konstruktiv, saklig kritik emottages tacksamt.

måndag 14 juni 2010

Illustrativt om bildintresserade och kameraintresserade

Det blir lite roligt ibland, när man talar om intresset "foto". Man borde göra en distinktion mellan "Kameraintresse" och "bildintresse".

Det ena är ett tekniskt intresse, och det andra är ett konstnärligt. Det ena är inte sämre eller bättre än det andra, men det är två skilda fenomen.

Bildintresse: "Ja vill skapa en bild. Jag behöver ett verktyg. Pensel? Kamera? Penna?"

Kameraintresse: "Jag tycker om roliga saker. Jag köper en bil? En kamera? Ett tv-spel?"

Tack till What the Duck

Inga kommentarer: