Mitt bildmässiga navelskåderi. Ett försök att lära av mina egna bilder. All konstruktiv, saklig kritik emottages tacksamt.

måndag 2 augusti 2010

Nu är de hittills redigerade bilderna på plats!

Med lite automatiserande och scriptande är nu de hittills redigerade bilderna på plats igen, och alla album tycks korrekta. Det är ett steg närmre automatisering, men fortfarande är naturligtvis Ravens lösning bäst, den som är dynamisk och inte bygger på exporterade album, men det är en ganska mycket högre tröskel och större initial investering av tid. Frågan är om det är lönt, eller om detta är den mest pragmatiska avvägningen.

Jag kommer sannolikt inte att göra detta särskilt ofta, så alltför snygga men avancerade lösningar kanske inte betalar sig. Den eviga frågan för alla som konstruerar något.

Som fotograf borde jag hitta någon som redan löst detta, och inte göra det själv. Men en liten export-plugin till LR, baserad på t.ex keywords eller någon annan lämplig tag, vore förmodligen sunt.

Inga kommentarer: