Mitt bildmässiga navelskåderi. Ett försök att lära av mina egna bilder. All konstruktiv, saklig kritik emottages tacksamt.

torsdag 26 januari 2012

Om en bilds kvalitet

Läs Göran Segeholms diskussion om vad som är stor konst.
Det var mycket intressant!

Inga kommentarer: