Mitt bildmässiga navelskåderi. Ett försök att lära av mina egna bilder. All konstruktiv, saklig kritik emottages tacksamt.

måndag 25 oktober 2010

Hösten är dubbelt deprimerande.

Inte bara är hösten i sig deprimerande. När man dessutom har precis tre månaders lagg i sin bildhantering, ja, då är det ju bilderna från bästa biten på sommaren, då i mitten av juli när det var så gudomligt fint, som poppar upp nu.

Eller också får man väl vända på det och säga att man får gotta sig åt dem, nu när det skrapas rutor och regnas och är elndigt.

Inga kommentarer: